Úvod     contact





Co byste měli vědět, než řeknete své "ano".

   Pokud mají partneři aspoň jednu společnou rovinu - neboli cestu v datu narození, vztah je možný. Jestli společnou cestu nemají, vztah nebude fungovat, protože do přizpůsobování sobě navzájem vloží tolik energie, že jim v jiných oblastech bude chybět a tím budou narůstat konflikty. Roviny neboli cesty jsou stejná, společná čísla dvou lidí v jejich datech narození:

   Numerolog vkládá čísla narození do numerologické mřížky s devíti políčky následovně:



3 6 9
2 5 8
1 4 7

   Měsíc narození nám ukazuje, v jakém slunečním znamení jsme se narodili. Ke každému slunečnímu znamení se totiž pojí všeobecné lekce.



Ohnivá znamení Beran, Lev, Střelec Dávání, společenskost, přátelskost, bezvýhradná láska k druhým
Zemská znamení Býk, Panna, Kozoroh Zůstat uzemněni a sloužit druhým
Vzdušná znamení Blíženci, Váhy, Vodnář Osvojení si bratrství. Všichni jsme bratři a sestry
Vodní znamení Rak, Štír, Ryby Udržení si svého klidného a mírumilovného středu, ať se děje, co se děje tak, abyste nepřetížili své nervy emocemi druhých

   Vše, co se naučíme v původní rodině, kde jsme se narodili, přenášíme do budoucí rodiny ve formě myšlenkových vzorců, neboli programů a ty ovlivňují naše vztahy. Doporučuji s velkým předstihem (aspoň půl roku), často a neočekávaně navštěvovat původní rodinu svého miláčka a pozorovat, jak se k sobě navzájem jeho členové chovají. Jaké upřednostňují hodnoty a zda jejich žebříček hodnot odpovídá mému hodnotovému systému. Zapojte svoje cítění. Pocity nelžou, na rozdíl od myšlení Vám ukážou pravdu.

   Ten, kdo při sňatku mění své příjmení (většinou žena), přebírá zároveň s novým příjmením i informaci rodu, tzn. zdraví, štěstí či smůlu - karmické zatížení celé manželovy rodiny a platí to i naopak, když si mění své příjmení manžel. Často se změní i osobnost člověka. Je prozíravé si od numerologa - karmaloga nechat spočítat, která varianta je lepší. Protože i písmena se převádějí do čísel, mají svoji vibraci, která ovlivňuje Váš život. V datu narození, které nelze změnit, je skryta cesta jedince neboli Karma. Jméno a příjmení znamená kvalitu zdraví, úspěch či neúspěch, čas, prostor i hmotu, zkrátka osud.



Nevěsta



   Datum sňatku má velký vliv na manželství. (Rovněž doporučuji výpočet nejvhodnějšího data karmalogem). Může být vstupem do karmického kanálu, což je bod, od kterého se začíná čistit, naplňovat, splácet karma. Rozvod je výstup z karmického kanálu. Pokud je to karmický vztah, tak Vás to nepustí dřív, dokud nemáte s karmickým partnerem vyrovnané účty.



Svatba



   Sňatek, slib, neboli rituál - má velkou váhu. Lidé, kteří ho podstoupí, dostávají dar větší energie a ochrany vesmíru. Pozor na neuvážené sliby, nebo závazky, protože na nevědomé úrovni člověka stále trvají a mohou ho blokovat, dokud nejsou uvědoměle propuštěny z aury jednoduchým rituálem. Všechny církevní obřady, jako je křest, zpověď, přijetí svátosti, uzavření manželství, pomazání, svěcení – umožňují očištění od nashromážděných negativních skutků a negativních energií.



Svatba


   Církevní oddavky novomanželů je ještě jedna z možností, jak získat očištění od negativity a pozitivní energie pro novou rodinu. Pokud chcete podruhé uzavřít manželství, je vhodné vyřešit si napřed minulost, odpustit a poděkovat za poskytnuté lekce předešlému partnerovi a také mu nebránit ve styku s dětmi. Vztah postavený na neštěstí druhých se nevyplácí, protože vše, co vyšlete zlého, dostanete i s úroky zpět jako bumerang.



Bydlení:

   Pokud máte štěstí a dostanete nový byt či dům, kde před Vámi nikdo nebydlel, je to dobrý start do života. Jen si dejte pozor na číslo domu. Doporučuji se vyhnout adrese s číslem 40, které je číslem ztrát ve všech oblastech. Další nebezpečná čísla jsou 16, 29, 43. Jestli se stěhujete do dříve obydleného bytu či domu, nejprve tento prostor energeticky vyčistěte. Vše, co prožívali dřívější majitelé, zůstává jako energetický otisk ve zdech a prostoru. Nejúčinnější je vysvěcení farářem, dále očista kouřem (kadidlo), ohněm (zapálené svíčky umístěné na zemi v ochranných svícnech) a nejlépe kombinací všech těchto způsobů. Existují lidé, firmy, které se tímto zabývají.

   Jsou k dispozici i určité přístroje, s jejichž pomocí lze rozbíjet negativní energii v daném prostoru. Následně nechte proměřit obydlí z hlediska výskytu geopatogenních zón. Postele ani psací stoly a místa, kde nejvíce pobýváte, by neměly na nich být. Ubírají energii a škodí zdraví. Podle stupně jejich síly jsou i životu nebezpečné. Další prostorové otázky řeší pravidla Feng shui. Existují i negativní obrazy či starožitné šperky a předměty, u nichž není znám původ, negativní literatura a to vše energeticky ovlivňuje Vás a rodinu. Všeho negativního se zbavte.



Sexualita:

   Lidé hledají stále lásku mimo sebe. Čekají, až někdo jiný dodá našemu životu smysl a Vám ceny. Když takového člověka nemáte, buď se zlobíte, nebo si připadáte bezcenní. To je myšlenkový program (vzorec), v němž jste vyrostli a který Vám vštěpovali Vaši rodiče a společnost. Stále hledáte další vztah, který by Vám dodal úplnost. Myslíte si, že bez vztahu jste míň, než přijatelný občan. Proto mnoho lidí setrvává v naprosto katastrofálních vztazích ze strachu, že budou sami.

   Takto fungovaly vztahy ve 20. století, ale nyní nastala doba zvyšování vibrací. Je 21. století a vše se mění kolem nás i v nás. Je nezbytné, abyste si vážili sebe sama natolik, že se nerozhodnete pro maskovanou lásku. Pokud nedostanete ve vztahu to, co chcete, nesnažte se dotyčného měnit. Když si stanovíte určitou hodnotu a nestvoříte ji, tak pokračujte dál sami, dokud nepotkáte někoho, kdo Vaši hodnotu odráží. Jestliže se nemáme rádi a dáváme druhým, jde o deficit a dáváme na dluh.

   V konečném důsledku jde o absenci energie v oblasti srdce. (Cévy, které vyživují srdce – viz Psychosomatika). Nejdůležitější však je milovat sama sebe, ctít se a respektovat své potřeby. Dokud se nenaučíte mít rádi sami sebe, jakpak můžete milovat druhé? Zbožňujte se, povzbuzujte a mějte se tak rádi, jako byste se drželi v náručí jako novorozeně, s vědomím, že pro sebe chcete to nejlepší. Čím více se milujete a jste uvědomělejší, tím více ovládáte své tělo, staráte se o to, jak ho správně živit, kam je zapojíte, kam je posadíte, a rozhodně taky s kým je smísíte sexuálně. Sexualita je frekvence.



Sexualita


   My lidé jsme elektromagnetické bytosti, a když se spojíme s jinou bytostí, spojíte vazbou své elektromagnetické frekvence. Dokonce, když se objímáte, vyměňujete si elektromagnetickou frekvenci. Partneři se mají dotýkat a objímat, neboť si tak sjednocují frekvence na společný jmenovatel. Jeden z nich má vyšší frekvenci než druhý a takto je sjednotí. V rámci sexuální frekvence dochází k vzájemné výměně. Takže máte-li pouto a chemickou výměnu s osobou, která se Vám nezamlouvá, přejímáte její balast, protože si vyměňujete energii dosti intimně.

   Když máte sexuální zážitek, tělo produkuje hormony a podstata jedné osoby se přenáší na druhou. Z toho důvodu se občas nemůžete zbavit této energie, protože jste prošli elektromagnetickou výměnou a tato sexuální zkušenost je stále s Vámi. Proto pozor na promiskuitu. Pokud se nemilujete a nejste spojeni poutem lásky, nedochází k žádné výměně energie, spíš ji ztrácíte a necítíte se dobře, nenaplňuje Vás to. Orgasmické zážitky v láskyplném vztahu přinášejí uzdravení a restrukturalizaci fyzického těla. Frekvenci předáváte jiné osobě tehdy, je li zde pouto lásky.

  Máte li chabě vyvinutou nervovou soustavu, budou Vaše sexuální zážitky velmi omezené, protože nervová soustava vede elektrický proud. Nakonec nebudete schopni se sblížit, nebo být s někým, kdo nepůsobí při stejném elektrickém napětí jako Vy. Prostě se nebudete k sobě hodit, protože nebudete schopni vibračně splynout. Bude to, jako byste se snažili obout nohu č. 9 na botu č. 2. Při cestách do ciziny naše elektrické přístroje nepasují do místních zásuvek, a proto potřebujete adaptér. Bylo by pro Vás stresující a příliš namáhavé se stále přizpůsobovat nějaké vibraci, když máte s někým intimní sexuální vztah. Veškerá energie by byla spotřebována k vytváření adaptivních mechanismů. Pak byste nemohli jít dál, protože byste snížili svoji laťku. Vztah by prostě nefungoval. Jestli jste našli toho pravého či tu pravou, blahopřeji Vám.

   Pokud s Vámi to, co čtete, rezonuje, pak to přijměte - je to pro Vás. Jestliže to s Vámi nerezonuje, pak to nechte být. Není to pro Vás.