Úvod     contact

Co byste měli vědět, než se stanete rodiči.

   Především bychom měli vědět co nejvíce o svých vlastních rodičích. Přišli jste na Zemi jako duchovní bytosti Světla, abyste se poučili ze špatných vlastností svých rodičů, překonali jste je a přijali jejich klady. To je důležitá součást Vašeho životního úkolu. Slabý a nepodporující rodič Vám ukazuje, abyste překonali slabost a posílili sebe a stali se nezávislými. Rodič kritik poukazuje na lekci oceňování sebe sama a druhých. Příliš energický až vlezlý rodič svědčí o tom, že součástí Vašeho poslání je naučit se rovnováze. Tvrdohlavý a umíněný rodič znamená, že se máte naučit toleranci a současně rozvinout svou houževnatost a neústupnost. Zneužívající rodič naznačuje poslání milovat bezpodmínečně.

   Může v dětství sloužit jako základ pro rozvoj léčitelských schopností a být výzvou nezneužívat následně druhé. Pokud Vaši rodiče nebyli přítomni nebo o Vás nejevili zájem, znamená to, že Vás uvedli na cestu, na níž jste se měli naučit být schopni motivovat sami sebe nebo dělat věci samostatně. Štědří rodiče Vám pomáhají k tomu, abyste byli laskaví a dobrosrdeční. Odvážní rodiče evokují ve Vás sílu. Vřelí, láskyplní a podporující rodiče Vám dávají základ pro to, abyste si mohli vytvořit silné vztahy, které Vám budou pomáhat na Vaší životní cestě. Takto Vás rodiče vybavili pro Vaše poslání.

   Naše děti nevlastníme, jsou nám jen propůjčeny tak jako Země. Milujme je, ochraňujme je, živme je, pečujme o jejich zdraví a podporujme jejich talenty, s kterými přišly na tento svět. Máme vymezenou pouze krátkou dobu na tak velký úkol. Do puberty. Pak jdou svou vlastní životní cestou. Nepromeškejte tento vzácný čas. Je nevratný. Nejdůležitější je prenatální věk a předškolní věk – do šesti let, neboť v tom údobí si vytváří dítě svá přesvědčení – myšlenkové programy a vzorce, které ovlivňují celý jeho další život.


mimi1.jpg, 12kB

   Často děláme chybu, že projektujeme do dětí své neuskutečněné ambice a sny anebo jim bráníme se věnovat tomu, k čemu mají nadání. Od 70 let se rodí indigové děti a od 80 let se intenzita jejich příchodů ještě zvýšila. Přicházejí s láskou k životu a chtějí na tomto světě uskutečnit krásu a harmonii a především chtějí přinést spravedlnost a obnovit všechny hodnotové systémy, které nejsou úplné. Od roku 2000 se rodí zvláštní generace dětí. Mají daleko vyšší vibrace. Indigové děti rozené od roku 2006 mají vibrace 9 500 kHz (kiloherců), křišťálové děti umí mentálně pracovat, svou přítomností léčí a mají vibrace 17 600 kHz, jsou mírotvůrci, citlivé a senzitivní a reagují na naše emoce. Děti navyšují vibrace svým rodičům. Člověk materiálně založený, uspokojující pouze základní potřeby (sex, hospoda, pivo, cigarety, jídlo) má vibraci zhruba 1 500 kHz. To pro srovnání.

   Prozatímní školský systém pro tyto děti není vhodný, nepočítá s jejich talenty a zvláštnostmi a ubíjí je. Vhodnější je Waldorfská škola nebo jiný individuální způsob výuky. Všechny změny, které probíhají ve všech oblastech společnosti a na Zemi jsou důsledkem cesty od nižších k vyšším vibracím. Dochází k transformaci. Země a my lidé s ní, přecházíme z třetí dimenze do čtvrté a někteří i do páté dimenze. Je 21. století. Na to nezapomeňte. Tento přechod byl předpovězen. Se Zemí máme společný kmitočet srdce a mozku, proto nás ovlivňují atmosférické vlivy Země. Při změnách těchto vlivů může docházet k mozkovým mrtvicím a srdečním infarktům.

   Ale začněme od začátku. Před rozhodnutím počít dítě by se měli oba partneři několik měsíců předem detoxikovat, pokud chtějí mít kvalitního potomka. Pročistit těla od škodlivin, kterých je v našem životním prostředí a stravě nadbytek. Zejména budoucí matka, neboť tělo matky se čistí do plodu. Když žena otěhotní, dochází k velkému zázraku života. Na nevědomé úrovni (duše) si vybíráme pro své narození místo, čas, jméno a rodiče. Víme o nich vše. Známe jejich povahu a charakter, jejich silné a slabé stránky. Uvědomujeme si, jak funguje jejich mysl a duše a jaká rozhodnutí učiní. Víme proto, jestli je pravděpodobné, že nás potratí.

   Potrat, nedonošení anebo smrt při porodu jsou proto často rozhodnutím učiněným před vtělením. Přicházející duše možná potřebovala zažít jen omezení své svobody a "uvěznění" v děloze. Některé duše se někdy jen nabídnou, že vstoupí do těla matky na jakkoliv krátkou dobu proto, aby ona a všichni zúčastnění mohli podstoupit tuto konkrétní zkušenost. Občas se nám zdá realita toho, co jsme se rozhodli prožít, příliš těžká. Přijít ze Světla a Vědomí do pozemské gravitace a nevědomosti, je pro mnohé utrpením.

   Některá náhlá úmrtí dětí ve spánku jsou ranými rozhodnutími se vzdát, stejně jako samovolné potraty. Jestliže se matka rozhodne pro potrat a přicházející duše v té době opravdu potřebuje prožít život na Zemi, vybere si jinou matku a začne znovu. Pokud je tato přicházející duše propojená s danou rodinou a obzvláště potřebuje životní zkušenost s tímto rodinným kruhem z důvodů karmických, tak počká na příhodnější dobu a přijde později. Pokud se oba rodiče snaží a dítě nepřichází, rozhodnou se někdy pro adopci. Není neobvyklé, že za toto rozhodnutí, poskytnout lásku a domov odloženému dítěti, jsou následně obdarováni vlastním dítětem. Samostatnou kapitolou jsou děti ze zkumavky. Nemají karmu, protože neprožily žádné minulé životy. Vlastně tady ani nemají být. Rodí se z důvodu chtění rodičů.


mimi1.jpg, 12kB

   Je vědecky dokázáno, že plod vnímá pocity matky, zvuky, hudbu a rozumí slovům. V děloze dítě přijímá tělesnou a emoční výživu od své matky. Jakýkoliv strach, který matka v sobě pociťuje nebo zadržuje, automaticky blokuje tuto výživu, což pak ovlivňuje dítě jak emočně tak fyzicky. Pokud má žena vysoké vibrace (kmitočet), stejné jako dítě, porod je harmonický a je zážitkem pro oba. Vibrace lze vědomě zvyšovat vhodnou stravou, zdravým životním stylem, pobytem v přírodě, pozitivním myšlením. Mohou napomoci i některé rady. Doporučuji pana Jaromíra Šrubaře, který se tímto zabývá. Kontakt na webu).

   Většina lidí a všechny děti jsou otevřené a vnímavé vůči atmosféře prostředí vytvořené myšlenkami druhých lidí. Můžete si říkat, co chcete, dítě neoklamete, vycítí pravdu. Je intuitivní. Každá myšlenka vyzařuje do okolí určitou energii a tím vytváří určité energetické pole. Je důležité si uvědomovat, co kolem vyzařujeme. To co se nám v životě děje, utvářejí naše myšlenky. Přitahujeme si do života to, čeho se nejvíc bojíme, abychom mohli své strachy poznat, naučit se jim čelit a zvládnout je. Jak už jsem předeslala, duše si vybírá i své jméno, které je telepaticky předáno většinou matce. I v něm jsou předprogramovány lekce, kterými se dítě rozhodlo ve fyzickém těle projít. Ale jméno upravit a pozměnit lze, pokud člověk hodně trpí, například zdravotně, nebo vnímá ohrožení života.obraz5.
Obraz 5

   V mateřství má otec naprosto nepostradatelnou úlohu. Být u porodu a během těhotenství zajistit, aby žena – budoucí matka byla šťastná, pociťovala bezpečí, nedělala si starosti a pohybovala se v pozitivním prostředí. Co je pozitivní prostředí? Kostely jsou přímo nabité pozitivní a ochrannou energií, stačí jen v něm určitou dobu pobýt a načerpáte do zásoby spoustu dobré energie. Výstavy, koncerty klasické hudby a příroda je dokonalá zásobárna pozitivní a zdravé energie.

   Čemu se vyhnout? Prostorám přeplněným velkou spoustou lidí, supermarketům, zařízením restauračního typu, kontaktům s negativními lidmi, televizi, počítači. Styk se všemi elektronickými přístroji v domácnosti omezit na nejmenší možnou míru. Je dobré, aby oba rodiče už v prenatálním věku komunikovali s dítětem doteky, písněmi, slovy i v myšlenkách. Jemná, harmonická a melodická hudba je úžasný prostředek působení na dítě. Pobyt v přírodě, plavání, slunce, procházky, to vše prospívá matce a tím i dítěti.


mimi1.jpg, 12kB

   Rodiče, mluvte vždy pravdu, nepomlouvejte, neodsuzujte a neposuzujte ostatní lidi a události. Važte slova před dítětem a uvědomujte si, že vkládáte do něj myšlenkový a slovní vzorec a program. Dodržujte sliby dané dítěti, čtěte mu pohádky. Buďte mu příkladem. Do 6 let dítě nemá být vystaveno televizi nebo počítači a mobilu. Ovlivňuje to negativně mozek. Stolujte společně jako rodina, ale ne u televize.

   V televizních pořadech, které jsou proloženy reklamami, pálí na dítě podprahové technologie. Snad nechcete pěstovat v dítěti závislosti. Chraňte jeho vědomí. Dovolte mu projevit svobodně jeho pocity a emoce a netrestejte je za ně, pokud neodpovídají Vašim představám. Když dítě přijímáme takové jaké je, s láskou, dáváme mu bezpečný prostor, v němž může růst a rozvíjet se. Pokud jste se stali rodiči, blahopřeji Vám, neboť se Vám dostalo nejkrásnějšího daru. Vybrala si Vás jedna dušička za rodiče. Pomyslete na to, kolik lidí by s radostí přivítalo potomka a nebylo jim to dopřáno. Buďte vděčni a vesmíru poděkujte.

   Pokud s Vámi to, co čtete, rezonuje, pak to přijměte, je to pro Vás. Jestli to s Vámi nerezonuje, pak to nechte být. Není to pro Vás.

   Nikdo nemá právo říct: "Tohle je pravda, nebo tohle je lež", protože nikdo nevidí celý obraz během doby, kdy se nachází v lidském těle.Zdroje: