Úvod     Kontakt


Moje vize

Mám vizi světa mírumilovnou a láskyplnou.

   Zmizely negativní emoce a tím i nemoci. Jsme dokonale zdraví a náš věk se prodloužil na 150 let. Kriminalita a negativita na Zemi nemá místo, je tu Světlo. Země je s lidskou rasou spokojena, neboť je ctěna a milována jako naše Matka živitelka. Mluvíme pravdu, nemáme co skrývat. Čteme si myšlenky. Jsme telepatičtí.

   Je nastolena rovnoprávnost žen a mužů. I když jsme každý jiný, doplňujeme se a spolupracujeme. Muži jsou hrdi na svou rodinu. Děti jsou chtěné, milované a vychovávané s láskou a porozuměním. Rodiče a společnost oceňují a podporují jejich talenty, neboť jsou k největšímu dobru všech. Vzdělání probíhá nenásilně a přirozeně a respektuje individuality dětí.

   Země miluje děti a poskytuje jim přírodní, bezpečné prostředí k jejich hrám. Je čistá a úrodná a dává nám vše, co potřebujeme ke zdravému životu. Počasí je stabilní. Žijeme co nejvíce v přírodě a stavíme si kruhová obydlí. Máme rádi každý strom, květinu či rostlinu a začleňujeme je do interiéru. Chráníme faunu i flóru, zvířata jsou našimi kamarády. Už dávno nezabíjíme. V nazírání na svět zvítězila ekologie. Úhlem pohledu je otázka: „Je to prospěšné lidem i Zemi?“

   Jsou pryč bohatí i chudí. Každý má tolik, kolik potřebuje. Všichni mají práci, která je baví a je jejich koníčkem. Pro společnost se pracuje 3 hodiny denně. Volný čas využíváme pro rodinu, sebevzdělávání, zábavu a společná setkání a sportování. Nejsme soutěživí a neřídíme se heslem „silnější vyhraje“. Každému jsou poskytovány příležitosti k růstu, které potřebuje. Máme právo dělat chyby, neboť je to cesta jak se učit a najít nejvhodnější řešení.


Mraky

   Zvládli jsme dokonale komunikaci a jsme mírotvůrci. Neodsuzujeme a neposuzujeme, řídíme se Vesmírnými zákony, nikoliv právními normami. Žijeme tady a teď. Dokážeme pracovat s energiemi a materializovat to, co potřebujeme. Do hlubin zapomnění se propadly politické strany, vlády států, války, ploty a hranice. Je zvolena globální vláda, ve které jsou ti nejlepší a nejduchovnější. Tato vláda ručí za celou planetu. Lidstvo zmoudřelo a vyspělo. Konečně je nám dovoleno zkoumat Vesmír, protože naším cílem už není kolonizovat, ale setkávat se s přáteli z vesmíru. Nastala doba vesmírných setkání.