Úvod     contact

Karma    Karma je dluh z minulého života a dědí se z rodičů na děti.

   Jestliže se objevují v datu Vašeho narození čísla 2, 4, 7, 8, 11, nebo 29, tak to jste skutečně jedním z nás. KARMÍK – karmicky zatížený člověk a jako takový se potýkáte v životě s různými problémy. Pokud by každý z Vás věděl, jakou karmu má skrytou v datu narození, nedopouštěl by se v životě mnohdy osudových omylů. Poslání karmalogie je v tom, že může lidem ulehčit život. Některým negativním záležitostem v životě se můžeme vyhnout, pokud jsme informováni. První, co máme v životě k dispozici, je datum našeho narození, matku a otce. Všichni máme v datu zakódováno, co máme v tomto životě zvládnout a co jsme v minulém životě nezvládli tj. jaký máme dluh – KARMU (zákon příčiny a následku).

   V datu narození máte vše o svém životě: dětství, partnerství, schopnost či neschopnost studovat, sexualitu, vliv rodičů, možnou dominanci, duchovní otázky, finanční záležitosti, schopnost udržet peníze či prodělávat, talenty, Váš potenciál i náchylnosti k nemocem, taktéž i nemoci dědičné – rodové.