Úvod     contact

Energie a energetické pole

   Neexistuje nic, co by nebylo energií, je to vše, co existuje. Nemůže se ztratit, jen přeměnit. Ve všem je vědomí. Nechápejme energii jen v úzkém fyzikálním pojetí. Lidé, věci, potrava, stavy, podmínky, myšlenky, emoce, barvy, zvuky to jsou formy projevu různých vibrací energie. Vibrace – je vlna a frekvence je rychlost této vlny. I moje potrava má určitou vibrační energii. Z toho je zřejmé, že neexistuje žádná univerzální zdravá strava pro každého. Přijímáme takovou energii z potravy, kterou potřebuje naše tělo a to se projevuje chutí.

   Zvláštní formou vibrace je rytmus. Každý člověk vyzařuje energetické pole, tj. disponuje energiemi, které mají vyšší nebo nižší vibrace. (Molekuly těla kmitají rychleji nebo pomaleji). Pozitivní prostředí, slova, myšlenky, činy mají vyšší vibrace než jejich protiklad – negativita. Smysly vnímající energii jsou zcela přirozené a má je každý.

   Říkáme jim intuice, nebo vnitřní hlas. Jen musíme tyto schopnosti obnovit a naučit se vědomě s nimi pracovat. Abych si zdokonalil schopnost vnímat energie, začnu si uvědomovat „jak se cítím“. Experimentuji tak, že si myslím něco kladného, pak negativního a porovnávám změny v pocitech – vibracích.

   Pouhým úmyslem mohu změnit vlastní energii. Lze ji zvýšit, potlačit, rozvibrovat, nebo upevnit. Ale hlavně ji dokážu vnímat a cítit a také ovlivňovat svým energetickým polem všechny a vše s čím přijdu do styku. Energetické pole bychom mohli také nazvat aurou. Jsou energetická pole, která Vám ubírají nebo přidávají energii. Dbejte na to, abyste se obklopovali posilujícími energetickými poli a vědomě si je budujte (prostředí, bydliště, partnerství, další vztahy apod.).

   Když vstoupíte do určité místnosti, či nového prostředí - cítíte se dobře nebo špatně? Komunikujeme s člověkem a je nám sympatický nebo nesympatický? Vycítíme lež, i když to nemůžeme vědět. A přesto je to pravdivý pocit. Energeticky jsme tuto informaci zachytili, jenže nedůvěřujeme své intuici. Příliš spoléháme na myšlení. Neustále vnímáme energie a reagujeme na ně. Když si to uvědomujeme, můžeme je měnit.

   Naše soustředěná pozornost je jako laserový paprsek energie a způsobí, že se věci dají do pohybu. Na co se soustředím – to roste. Čeho se bojím, to si přitáhnu do života. Soustřeďte se v myšlenkách na to, co chcete. Většina se zabývá v myšlenkách starostmi, jestli budou mít práci, z čeho zaplatí splátky hypotéky, disharmonií v partnerském vztahu, problémy s dětmi, čili se soustředí na to, co nechtějí a taky to pak dostanou.

   Vše co se nám děje, jsme způsobili svými myšlenkami, ať si to přiznáme, nebo popřeme. Proto je důležité dávat pozor, na co se soustředíme, jaké vibrace pouštíme do svého energetického pole. To se vztahuje i na to, co sleduji v televizi, co čtu, v jakém prostředí se pohybuji, s jakými lidmi se stýkám, co jím apod. Vědomí je můj nejsilnější energetický vysílač a transformátor. Chraňte si ho.

   Naučte se věnovat pozornost svým pocitům, důvěřovat jim a vyhodnocujte je. Přesouváme se totiž jako lidstvo z pozice myslitele na pozici vnímatele. Z numerologického hlediska rok 1900, konkrétně jednička značí „Já“ a devítka „myšlení“. Rok 2000 s dvojkou znamená „My“ a „intuici“.
Použit částečně zdroj - Kurt Tepperwein: „Duchovní zákony