Úvod     contact

Světelná ochrana pro sebe a své děti.

Tato ochrana se musí co 7 dní obnovovat. Nelze ji použít pro ostatní – popř. partnery.

Vzývám nejmocnější energii v celém univerzu, aby mě………..(jméno) a mé děti………..(jména), ochránila pomocí následujících slov.

Tvořím jednotu s největší mocí a energií lásky všehomíru. Tato síla a láska tímto okamžikem proudí mým duchem a tělem a vytvářejí nyní kolem mě krystalickou ochranu. Tato ochrana je dokonalá a čistá a žádná negativní síla v celém Univerzu ji nemůže zlomit. Jsem celistvou částí Zdroje a chrání mě energie, s nimiž jsem v jednotě. Já sám/sama jsem ta síla, neboť jsme jedno: jsme navěky neoddělitelní. Budiž světlo, stín ať pomine. Ať se tak stane!hvezda-zivota